I slutet av maj placerade sig dykare från en lokal sportdykarklubb i Helsingborg stilla under vattnet på 100 meters avstånd från färjornas passage. Där mätte de ljudnivåerna från de olika fartygen och kunde konstatera att batterifärjorna bullrade mindre.

Enligt rederiet Forseas miljöansvarig, Anna Prytz, var det en betydande skillnad.

Vi vet att en del djur blir störda av ljud, bland annat har man ju kommit fram till att torsk har svårt att hitta partners vid vissa fartygsljud. Men det är ju inte alla ljud som stör och inte heller alla fiskar som blir störda. Men nu har man ju också börjat titta på om också andra djur påverkas, säger hon till HD.

Tidigare forskning har visat att bland annat knölvalen i västra Nordatlanten stördes av lågfrekventa ljud. Även havsabborrars beteende har visat sig påverkas av buller, enligt studier.

HD skriver att undersökningar är utförda på ett väldigt enkelt sätt och att för att kunna dra riktiga slutsatser kring bullerminskningen och hur det påverkar djurlivet krävs det fler och mer exakta mätningar.