Han har i en skrivelse till kommunen meddelat att han fortsättningsvis sitter som opolitisk på samtliga sina kommunala uppdrag och inte längre företräder Ödeshögspartiet.

Benny Nilsson, som före ÖP:s tillkomst företrädde Vänsterpartiet, betonar för Corren att det inte är någon schism som ligger bakom förändringen.

– Men jag tycker att lokala partier har tjänat ut.

Charles Eriksson, ÖP:s ordförande, uppger att Benny Nilsson har sagt att han ska representera Socialdemokraterna nästa valperiod.

– Detta har vi accepterat och jag kan bekräfta att det inte varit några schismer, men agerandet är lite märkligt. Han har kritiserat oss på Facebook för att vara ett missnöjesparti utan att ha haft interna invändningar mot vår politik. Jag trodde dessutom att vi var överens om att han skulle sitta kvar på vårt mandat perioden ut.