Släckningsarbetet var klart vid 14.50. Sedan säkerställde räddningstjänsten att branden inte skulle sprida sig till intilliggande byggnad.

Garaget – och bilen som stod parkerad i det – total­förstördes i lågorna, meddelar Anders Finn, inre befäl vid räddnings­tjänsten Östra Götaland.