Föräldrar med barn på förskolan Skogslyckan i Tjällmo är splittrade efter beskedet att kommunen ska finansiera blöjorna som används i de kommunala förskolornas verksamheter.  

Mamman Elin Arvidsson har alltid föredragit att köpa blöjor själv. Det beror främst på att hon velat ha möjligheten att välja mellan olika sorter och satsa på viss kvalitet. 

– Jag har inte några blöjbarn längre men min spontana tanke är väl att det skulle vara superbra att kommunen betalade blöjorna. Frågan är ju bara av vilken kvalité blöjorna är när Sveriges kommuner ska stå för dem. 

Artikelbild

| Trebarnsmamman Kimmie Säll är kluven efter beskedet om att kommunen måste betala för blöjor som används på de kommunala förskolorna. Här står hon tillsammans med en av sina söner.

Föräldern Kimmie Säll känner att hon är mer kluven i frågan. 

– Jag anser inte att det är fel eller konstigt att vi som föräldrar ska bidra med blöjor till våra egna barn. Men samtidigt är det inte heller fel att kommunen kan bidra med blöjor, eller åtminstone en del så att det alltid finns extra om man glömmer att ta med hemifrån. Av egen erfarenhet är det lätt hänt om det är stress eller annat på morgnarna. 

Mamman Lina Nilsson tror att många barnfamiljer kan uppskatta beslutet eftersom det kan ge lite extra pengar i plånboken när utgiften för dagisblöjorna minskar. 

– Jag har köpt blöjor själv till barnen när de gått på förskola. Det har fungerat för mig, men ekonomin för barnfamiljer är ju ofta ansträngd. Att det nu blir en del mindre att lägga ut pengar på kan säkert vara positivt. 

– Det kan ju vara de som känner att det underlättar lite ekonomiskt när barnen är på förskolan, konstaterar även Kimmie. 

Samtidigt reflekterar Elin Arvidsson över att detta kommer innebära en ökad ekonomisk belastning för kommunen som ska bekosta alla blöjor. 

– I dessa besparingstider är det himla konstigt hur kommunerna helt plötsligt ska ha råd att försörja barnens blöjor också. Det finns både för och nackdelar med detta. 

Sara Holm tycker det är bra att kommunen ska stå för blöjkostnaden, men hon känner också en liten oro för var pengarna ska tas ifrån. 

– Man blir ju lite rädd att något annat kommer att dras in eller tas bort då blöjkostnaden lär bli rätt hög för kommunen. 

Maria Sundén Joge menar att det finns annat viktigt för kommunen att lägga pengar på. 

– Det är säkert bra för många men jag tycker att det borde finnas bättre saker kommunerna kunde lägga pengar på, till exempel skola och omsorg.