Den falske läkaren på sjukhuset i Torsby skrev inte bara ut narkotikapreparat till sig själv och andra - han opererade också ett stort antal patienter.

Det kom fram under den fortsatta utredningen på fredagen.

Vi har fått fram en lista där hans namn förekommer 56 gånger, säger landstingsdirektör Ulf Öhman till TT.
I 16 fall hade han varit assistent till en erfarenhet operatör, i 40-talet fall hade han varit operatör och 18 gånger hade han opererat ensam utan assistent och det är ju väldigt allvarligt.

Socialminister Lars Engqvist reagerar starkt på att fem personer arbetat som underläkare i Torsby utan att vara behöriga och utan svensk legitimation.

Jag tycker att det är mycket, mycket allvarligt. Alla förväntar sig att de läkare som man möter i den svenska sjukvården ska vara legitimerade. Sjukvården bygger på att patienterna ska ha det förtroendet, säger Engqvist till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Socialministern menar att Socialstyrelsen han behöva skärpa och förtydliga sina anvisningar för landstingens rekrytering av läkare.

Den obehörige 33-årige läkare som skrivit ut narkotikapreparat och opererat patienter var verksam på sjukhuset ett par år. Han hade studerat åtta terminer i Polen och det räckte för att bli underläkare i Torsby, även om det stred mot Socialstyrelsens regler.

Mannen har bland annat gjort finger- och tåamputationer samt ytterligare ett antal operationer. Han har också gett kortisoninjektioner i leder, trots att han saknat behörighet att behandla några patienter.

De fyra andra medicinstuderande som anställts som underläkare trots att de saknade behörighet har studerat tio terminer i Tyskland. För dem tar sjukvården på sig allt ansvar för att det gått snett. De bedöms inte ha begått något fel vid anställningsförfarandet.

Biträdande landstingsdirektör Kristina Lange Carlsson bildade på fredagen en tillfällig ledningsorganisation för sjukhuset.

Som patient kan man kontrollera om en läkare är legitimerad genom Socialstyrelsens register, eftersom myndigheten utfärdar alla legitimationer.

Vi har redan många sådana förfrågningar och många patienter frågar också om läkarna har några anmärkningar, men det kan inte vi svara på. Då får man vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, säger Susanne Gullack-Flyrén på Socialstyrelsens enhet för behörighets- och kompetensfrågor.

Hon påpekar att det är landstingens verksamhetschefer som ansvarar för att personalen har rätt kompetens.

Det ska patienterna egentligen inte behöva bekymra sig så mycket om. Arbetsgivarna är ju ofta väldigt noga när de anställer läkare och sjuksköterskor, säger Gullack-Flyrén.