En normal årsskörd av havre låg på 1990-talet på runt en miljon ton. De senaste åren har siffran minskat till runt 700 000, visar siffror från Jordbruksverket.

Enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) finns det flera anledningar till det. Havren kan bara planteras på våren – inte på hösten – och vilda djur går generellt hårdare åt havre än andra spannmål, något som också kan påverka skörden negativt. Främst är det dock ekonomin som spelar roll.

Om havren som skördas inte godkänns för att sälja till människor, som grynhavre, kan det istället säljas som foder till djur. Samma sak gäller för grödor som vete och korn. Men priset lantbrukarna får för foder är mycket lägre än för grynhavren. Priset på foder och priset på grynhavre skiljer sig dessutom mer än vad det gör för andra spannmål.

Det kan vara åtskilliga tioöringar per kilo. Och havren kanske avkastar 4 000-6 000 kilo per hektar när vete ger 5 000-8 000 kilo, så du är redan från början lite efter, säger Lennart Nilsson.

Han menar att havre borde ge bättre betalt eftersom det är en riskfylld gröda.

Men det finns också fördelar med att odla havre.

Havre är rätt så bra i växtföljd, om den inte varit det hade det nog varit ännu mindre havre, säger han.