Vi har tidigare berättat att den nuvarande ägaren Siegfried Dzikus tecknat avtal med JM om att sälja fastigheten om det går att få tillstånd för att bygga bostäder. JM har ansökt om en ny detaljplan och begärt att få bygga åtta hus med 130 lägenheter.

Husen ska ligga ut mot Norrköpingsvägen och bli mellan fyra och sju våningar höga.

Under onsdagen fattade samhällsbyggnadsnämnden i Linköping beslut om att tillåta planprövning, det är det som kan kallas för det första nålsögat som ett byggföretag måste igenom. Nämnden har i detta första läge endast beslutat att titta på ärendet, det finns inget löfte om att det verkligen blir bostäder.

Artikelbild

| JM:s skisser över hur de vill bygga.

Just nu råder dessutom kö hos plankontoret så detta projekt kommer att få vänta till år 2022. Då inleds arbetet och prognosen är att det sedan tar ytterligare 18 månader att göra en detaljplan.

Redan av detta första beslut framkommer att kommunen vill utreda om någon eller några delar av motellet kan vara värt att spara. Anläggningen byggdes på 50-talet när svenska folket blev bilburna. Den har fortfarande kvar en del tidstypiska detaljer även om den byggts om flera gånger under årens lopp.

– JM:s utgångspunkt är att bygga bostäder och att motellet inte blir kvar. Vi är positiva till bostäder, men samtidigt är det en fantastisk plats och jag har redan fått synpunkter från en del som vill bevara. Därför har vi haft positiva samtal med Gamla Linköping, de här 50-talsmiljöerna försvinner nu i ganska snabb takt så det är viktigt att vi inte bara river bort allting, säger Elias Aguirre (s) som är kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Till saken hör att detta blev hans sista sammanträde som ordförande i nämnden. Till nästa möte har maktskiftet blivit klart och då tar centerpartisten Muharrem Demirok över.

Synpunkterna som Aguirre refererar till kom efter att vi berättat om JM:s vilja att riva och bygga nytt. Bland dessa synpunkter finns några som vill bevara anläggningen där den ligger i dag medan andra föreslår en flytt.

– Och det är kanske det senare som kan kännas rimligt, säger Elias Aguirre.

För ungefär 10 år sen ville en granne till motellet exploatera sin mark och bygga villor. Det blev inget den gången, men i det beslut som nämnden nu fattat står att plankontoret kan komma att göra en detaljplan för ett större område än bara det som JM begärt.

Det skulle kunna innebära att det blir ytterligare bostäder i området.