Rapporterna om fallande bostadspriser har duggat tätt på sistone, framför allt från Stockholm. Men i tidigare rapporter från Svensk Mäklarstatistik har inte någon nedgång gått att skönja i Östergötland.

Nu visar färska siffror att priserna går ner även här. Tappet på tre respektive fem procent för villor och bostadsrätter gäller den senaste tremånadersperioden, jämfört med priserna i juni–augusti.

Tillfälliga prisdippar är inte ovanliga så här års. Det som talar för att priserna den här gången faller mer permanent är bland annat hushållens förväntningar – 47 procent tror på en nedgång och bara 14 procent på en uppgång, enligt en rapport från SEB tidigare i veckan. Bostadspriser handlar mycket om psykologi och hushållens förväntningar kan bli en självuppfyllande profetia.

Även mäklarna förväntar sig sjunkande bostadspriser. Fyra gånger fler mäklare tror på en nedgång jämfört med dem som tror på stigande priser, enligt en enkät från Valueguard i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

Bostadsrättspriserna har sjunkit mest i Norrköping, -7 procent, följt av Motala -5 och Linköping -4. Mjölby går kraftigt mot strömmen med en uppgång på 28 procent och även i Finspång har priserna stigit den senaste tremånadersperioden, +7 procent. I övriga kommuner har för få affärer gjorts för att Svensk Mäklarstatistik ska lämna någon procentuppgift.

Villapriserna har gått ner med 8 procent i Söderköping, 7 i Finspång, 5 i Motala, 5 i Linköping och 4 i Norrköping. I Mjölby har villorna gått upp med 7 procent.

I riket som helhet har bostadsrätterna gått ner med 4 procent och villorna med 1 procent under tremånadersperioden.

– Det stora utbudet gör att köparna har mer att välja på och tar längre tid på sig. Säljarna börjar anpassa sina priser till den hårdare konkurrensen, vilket pressar priserna något nedåt, kommenterar Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste tidens prisnedgångar har dock inte raderat ut årets sammanlagda prisökning. På ett år har villorna i Östergötland blivit 6 procent dyrare, medan bostadsrätterna gått upp med hela 15 procent.

En genomsnittlig östgötsk villa kostar nu 2,7 miljoner kronor. Dyrast är villorna i Linköping, 3,7 miljoner kronor. I länets billigaste kommun, Ydre, säljs husen för i snitt en miljon kronor. Den siffran är dock ganska osäker eftersom relativt få husaffärer har genomförts där.