"Vi, den statliga väghållningsmyndigheten, kan inte finna att vi lämnats möjlighet att yttra oss innan beslutet fattats" skriver Trafikverket i en inlaga till länsstyrelsen, dit myndigheten nu klagar på Boxholms kommun.

Från 1 januari i år ändrade Boxholms kommun, genom ett beslut i kommunfullmäktige, på hastighetsgränser för trafik på vägarna 513 och 580 genom tätorten. Ny hastighetsgräns blev 40 kilometer i timmen. Inom tätort har en kommun rätt att besluta om ändringar i hastighetsbegränsningar men enligt lagen ska den statliga väghållningsmyndigheten, som är Trafikverket, få tillfälle att yttra sig om förslaget innan beslut fattas. Boxholms kommun medger nu att man helt enkelt glömde bort att följa lagen. "Vi medger att vi inte har gett Trafikverket möjlighet att yttra sig innan beslutet togs" skriver Boxholms kommun i sitt svar till länsstyrelsen. Förvaltningsassistent Lisbeth Wolander beskriver att frågan utretts under lång tid och diskuterats med invånarna och den formella frågan till Trafikverket missades helt enkelt.

Länsstyrelsen får nu avgöra om ärendet måste göras om.