Gruppen 70-plussare som fortfarande är pigga och friska växer. Många av dem bor i dag i villa men har ett behov av ett mer anpassat boende.

– Under förra året flyttade 17 personer ifrån kommunen för att det inte finns lämpliga boendealternativ här, säger Staffan Leufvén (C) som skrivit motionen.

Han menar att kommunen borde engagera sig mer för att det byggs anpassade lägenheter med gemensamma lokaler för samvaro, aktiviteter och måltider. I dag finns endast ett fåtal sådana bostäder, och endast i tätorten Boxholm. Det skulle behöva byggas lägenheter i Rinna, Malexander och andra småorter, menar han.

– Det är inte säkert att kommunen själv ska bygga. Men däremot borde man ta fram tomter och detaljplaner och göra det möjligt för aktörer att bygga. Behovet finns, slår Staffan Leufvén fast i sin motion.

"Har vi råd med detta?", undrar han i sin motion och svarar själv att han vill vända på frågan. Han ser en risk att fler äldre lämnar kommunen vilket leder till minskade statsbidrag och förlorade skatteinkomster.

Motionen har skickats till kommunstyrelsen för beredning.