Det är ingen obetvinglig lust som fått honom att återkomma, men partiet hörde av sig.

– Det är svårt att få folk att ställa upp, såväl inom idrotten som i politiken, och jag är egentligen för gammal, säger Sune Blom som fyller 75 år till sommaren.

Men du är en pigg pensionär?

– Jodå, jag har inga direkta krämpor. Jag står mig väl mot de yngre, säger en centerpartist som säkert förknippas mer med idrott och dragkamp (har bland annat varit förbundskapten) än politik.

Bakgrunden till att partiet hörde av sig är att Sune Blom sedan förra valet flyttat några kilometer över kommungränsen från samhället Sommen i Tranås kommun till byn Hester i Boxholms kommun.

Under sina många år i Sommen hade han aldrig några kommunala uppdrag i Tranås kommun, däremot har han alltid varit medlem i Centerpartiet och behållit sitt intresse för politik.

Sune Bloms var med och byggde upp Boxholms kommun (bildades 1971) och var aktiv i kommunalpolitiken åren 1968–1982. Han var även ersättare i riksdagen för Marianne Karlsson.

Han satt med i kommunstyrelsen, i dess arbetsutskott, och i fullmäktige.

Centern var på den tiden det stora borgerliga partiet i Boxholm. Socialdemokraterna hade, precis som idag, egen majoritet.

– Det upplevde jag som en lite besvärlig situation. Besluten blev det som Svante Larsson hade bestämt, det fanns inga möjligheter att få igenom några alternativa grejer. Å andra sidan var vi överens i många sakfrågor. Sammanträdena fungerade bra och det var öppna diskussioner.

Sune Blom blir sannolikt ersättare i fullmäktige (Centern har idag tre mandat), men är inte främmande för att ta på sig andra uppdrag.

De frågor som han mest brinner för är företagens situation, framför allt småföretagens, med egen erfarenhet i bagaget.

– En kommun lever helt och hållet på sina företag och bör ställa upp för dem så långt det är möjligt. Nu menar jag inte att Boxholm jobbar emot på något vis, men det finns säkert en del att göra där.

Centerns vallista fastställdes på årsmötet. Listan innehåller 14 namn, varvat män och kvinnor. Toppduon är samma som vid förra valet, Staffan Leufvén och Siv Friedman Björk.

Ian Jamieson är ny trea efter Gunnar Malgeryd som återfinns på sjunde plats.

Therese Leufvén står kvar på fjärde plats.

Förutom Sune Blom bjuder listan på en sensation till, Börje Johansson, som står på nionde plats. Han sitter idag på ordinarie plats för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige.