Och på en skola av de undersökta – Blåklint – fanns inget spår av rökning alls när inspektören kom på tillsynsbesök.

– Situationen har blivit så mycket bättre sedan vi började tillsynen, det är som natt och dag, säger David Hansevi på miljökontoret i Mjölby och Boxholm.

– 2012 krävde vi åtgärder genom vitesförelägganden, säger han, nu behöver vi inte kräva några nya åtgärder alls.

Det var i mitten av maj som miljökontoret gjorde tillsynsbesök på sju skolgårdar i Mjölby och Boxholms kommuner. Inte på någon skola kunde miljöskyddsinspektören se att någon rökte precis just vid tillsynsbesöket.

Däremot fanns spår av att rökning förekommit på skolgårdarna på sex av skolorna. På Stenbocksskolan i Boxholm återfanns ensataka fimpar vid en bänk nära skolan och vid cykel- och mopedparkeringen. På Kunghöga var det flera fimpar, så pass många att städningen av området behöver utökas. På Dackeskolan fanns både fimpar och cigarettpaket på flera ställen, medan det på Lagmansskolan bara fanns enstaka fimpar vid huvudentrén.

På Vifolkaskolans cykel- och mopedparkering i Mantorp fanns fimpar och på Trojenborgsskolan i Skänninge hittades enstaka fimpar. Bara på Blåklintskolan

var det alldeles rent.

– Givetvis behöver det inte vara elever som har rökt och slängt fimparna, konstaterar David Hansevi, men rökning är förbjudet på skolområdet för alla. Och i dag finns tydliga skyltar som informerar om detta, och om vad som räknas till skolområdet.