Det var den 21 november förra året som 52-åringen fastnade i en hastighetskontroll på väg 32 i närheten av Boxholm. 52-åringen körde 20 kilometer i timmen för fort och stoppades.

I förhör nekade dock mannen till brott. Han berättade att han hade kört om två bilar – som under omkörningen hade ökat hastigheten. Detta gjorde att han själv tvingades gasa ytterligare för att komma förbi. 52-åringen gjorde bedömningen att det var säkrare att själv öka farten än att avbryta omkörningen. 52-åringen tittade inte på hastighetsmätaren under omkörningen.

Linköpings tingsrätt anser att 52-åringen gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och dömer honom att betala 2 400 kronor i böter. Enligt rätten har inte mannen kunnat peka på någon konkret omständighet som gjorde det osäkert att avbryta den pågående omkörningen. Det finns inte heller något som tyder på att det skulle varit något fel på polisens mätutrustning.