– Det känns lite som att vi är en outnyttjad resurs, säger Stina Sandberg.

– Vi ser att det går bra för personerna som kommer hit, fyller kollegan Anders Fredriksson på med.

Han, Stina Sandberg och Barbro Björsson arbetar alla med arbetsträning i Gröna projektet som funnits i två och ett halvt år.

Artikelbild

| Personalen framför växthuset. Fr v Anders Fredriksson, Barbro Björsson och Stina Sandberg.

Verksamheten bedrivs av Boxholms kommun och finansieras av Samordningsförbundet Västra Östergötland.

De tre tror att verksamheten är tämligen okänd för kommuninvånarna och ser en förklaring till det i att de håller till på Stora Målen, vid vägs ände ett par kilometer utanför Boxholms samhälle.

Boxholms ridklubb arrenderar Stora Målen av kommunen.

De som arbetstränar upplever miljön som lugn och avstressande. Inte minst gäller detta den kategorin av deltagare som drabbats av utmattningssyndrom.

Artikelbild

| Bostadshuset på Stora Målen. Göna projektet disponerar nedervåningen. Solrosen är projektets symbol.

Anders Fredriksson tror att många mår dåligt idag av samhället och arbetslivet är uppbyggt på ett sådant sätt att folk inte kan se resultatet av det de gör.

Den som är lite längre tid på Stora Målen får vara med och skörda det de själva sått, som tomater, gurka, potatis och lök. Det gör, tror han, odling till en väldigt bra sysselsättning i en läkande process.

När tidningen besöker Stora Målen är det planeringsdag och en av få dagar då alla tre i personalen arbetar samtidigt (Ingen av dem jobbar heltid på Stora Målen). De fem personer som är inskrivna i ”Gröna projektet” är lediga.

En ny grej till våren blir målning av ångbåt och förråd vid Laxberg och att vara behjälpliga med vedhanteringen. Att vara ute i friska luften och jobba med händerna är, upplever personalen, något som alla mår bra av.

Cirka 25 personer har arbetstränat sedan starten. Det låter inte så illa, men Stina Sandberg, Anders Fredriksson och Barbro Björsson skulle vilja ha haft ett större flöde.

Varför det inte blivit så har de ingen bra förklaring till. De tror att det kan vara så enkelt som att de inte är tillräckligt kända bland vårdinstanser som skickar deltagare till dem.

Arbetsterapeuten Stina Sandberg fungerar som samordnare sedan i höstas medan Anders och Barbro har jobbat längre i verksamheten.

Ett växthus sattes upp första hösten och odlingar i olika former är något av ett signum för Gröna projektet. Fastighetsunderhåll, trimning och röjning på området, är andra sysselsättningar.

Samarbetet med ridklubben är omfattande men gäller inte hästarna. Förra vintern fick ridklubben hjälp med att renovera en uthyrd bostadslägenhet i det tvåvåningshus som finns på Stora Målen och där projektet disponerar första våning.

– Det är win-win, konstaterar Stina om samarbetet och båda parter kan glädjas åt beröm från besökare om hur fint och trevligt det blivit med utemiljön.

Arbetsträning antyder att vi pratar om de människor som i den allmänna debatten brukar beskrivas som de som står längst bort från arbetsmarknaden.

Visst, så är det, många gånger, berättar personalen, men inte alltid.

De kan få personer inskrivna hos sig som har ett berg att bestiga bara för att komma in i fungerande vardagsrutiner med vettig dygnsrytm.

Andra är på Stora Målen en kort tid för att sedan via extratjänst, folkhögskoleplats, praktikplats, eller på annat sätt, ta tydligt steg ut mot egen försörjning.

Mer om verksamheten finns att läsa på www.gronaprojektet.wordpress.com.