I alla fall inte de som varit med på hennes studiecirkel i oedig öschötska på Bjursdalen. Och nu tilldelas Lillemor årets kulturstipendium av Boxholms kommun, efter att ha fått flera nomineringar.

Lillemor har jobbat 19 år inom hemtjänsten i Boxholm. Hon har alltid gillat sång och musik och började ha sångträffar med boende på demensavdelningen på Bjursdalens äldreboende.

– Det fanns personer som inte sagt ett ord på länge men som började sjunga med, berättar hon.

Artikelbild

| Ett tiotal deltagare brukar det vara på Lillemor Perssons studiecirkel i östgötska. På avslutningen i torsdags vankades det tårta.

För fyra år sedan gick hon i pension och då blev det så att hon utvecklade sin sång- och musikverksamhet med fler grupper. Det var också då hon började med en studiecirkel i länets fagra idiom, som oförtjänt fått en lite töntig stämpel av bonnighet.

Ulla-Britt Johansson är en av deltagarna. Hon menar att boxholmskan inte haft så hög status.

– Barnen från Boxholm blev retade när de kom till skolan i Mjölby, berättar hon. Det var göördåligt.

Jo, det där med "göörbra" och "göörmycke" är typiskt för Boxholm, är de andra i gruppen överens om. Och att ersätta o med ö i andra ord: kömma i stället för komma, höppa och sköja – inge könsti me dä. Det finns också egna ord som grosnäck och bakgrinna. Det heter förresten inte Boxholm, utan Boxölm!

Artikelbild

| Lillemor Persson läser gärna ur Gudrid Hansens bok "Låt oss följs åt" från 2015.

– Men jag samlar på ord från hela Östergötland, inte bara böxölmska. Och det kan skilja mycket, säger Lillemor.

Inga-Lill Mellquist håller med. Hon är född i Motala, men har bott på flera platser i länet och har landat i Boxholm. Hon tycker också att det är stora skillnader.

Artikelbild

| det är framför allt för att ha roligt som Lillemor Persson ordnar språkcirkel. Men det kan även vara bra för att motionera minnet

– Men inte värre än att man oftast förstår.

Värre är det ju för oss arma smålänningar och skogsbor som ska försöka kommunicera med schlättfölket. Vad ska vi tro när några säger att de geck te bress? Gick i bredd, heter det väl?

Artikelbild

| Lillemor har även andra talanger. Hon har gjort en miniutställning på Bjursdalen om livet i forna tider. Den förnyar hon efter hand. Här är det Pingsttema.

Till sin hjälp och som studiematerial har Lillemor böcker av Kindaförfattaren Gudrid Hansen som skrivit på dialekt. Ur hennes burleska skrönor läser gärna Lillemor och brer på med dialekten.

För stipendiepengarna ska hon köpa ett nytt dragspel eftersom hennes gamla tjänat ut. Kanske sjunger hon en sång på östgötska till eget ackompanjemang.

Artikelbild

Årets ungdomskulturstipendium går till 23-åriga Julia von Heideken som utbildar sig til skådis och medverkat i Västanåteatern i Värmland, och även snart kan ses i filmen "Biodlaren".

Ordförklaring. Gumörns: god morgon. Gråts våne: ledsen. Gäll luft: klart väder. Gross vånne: orolig. Bakgrinna: pakethållare. Grosnäck: lortgris.