Det visar årets mätningar som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv utfört. Rankingen som organisationen genomför varje år bygger på enkätfrågor till näringslivet i landets kommuner och sammanställning av statistik.

I år visar det sig att Mjölby kommun hamnar på plats 51 bland landets kommuner vad gäller gott lokalt företagsklimat. Kommunen har därmed förbättrat sig 48 steg och är näst bäst av de 13 kommunerna inom Östergötland. På första plats placerar sig Ydre kommun.

Faktorer som lyft Mjölby kommuns näringslivsklimat är service till företagen, enligt dem själva. Många företagare har också svarat att de är nöjda med det vägnät, tåg- och flygförbindelser som finns omkring dem. Enkäten visar också att fler företagare är nöjda med hur de blir bemötta av tjänstemän och politiker i kommunen, hur de tillämpar lagar och regler och vilken attityd de har till företagande.

Vad gäller nyföretagande hamnar Mjölby dock mycket långt ned på listan: Plats 240 av landets 290 kommuner.

Organisationen Svenskt Näringsliv utser i år Boxholms kommun till ”Årets klättrare” bland östgötakommunerna. Kommunen har flyttat upp sig 64 platser under det gångna året och hamnar nu på plats 102 på rikslistan över kommuner som snabbt förbättrat sitt lokala företagsklimat.

Infrastruktur och tillgång till kompetent arbetskraft är de främsta framgångarna i Boxholm, enligt det lokala näringslivets enkätsvar. Allmänhetens och skolans attityder till företagande får dock inte höga betyg av Boxholmsföretagen.