– Nu gör vi en riskanalys.Vi ska eliminera fåglarna från produktionslokalerna, säger Mia Almcrantz, platschef på Ovako.

En sanering av lokalerna gjordes i mellandagarna och personen som blev sjuk ska ha vistats i lokalerna en kort tid efteråt. Han diagnosticerades med papegojsjuka i januari.

– Det är ingen vanlig diagnos i Sverige. Bara ett 40-tal insjuknar årligen, säger Karin Festin som är biträdande smittskyddsläkare i Östergötland.

Smittskyddsenheten spårar tänkbara smittvägar och informerar dem som berörs om insjuknandet.

– Smittan kunde kopplas till fågelträck på mannens arbetsplats, säger Karin Westin. Företaget och vårdenheter som kan beröras ska informeras för att ha beredskap om fler drabbas. Papegojsjuka liknar andra luftvägsinfektioner, men ofta utan hosta och kan därför lätt tolkas som till exempel influensa.

Papegojsjuka är inte särskilt smittsamt mellan människor, och i det här fallet är det inte heller någon annan som har insjuknat.

– Vi vidtar inga åtgärder i det här läget, säger Jenny Asp-Andersson, miljöchef i Mjölby och Boxholm. Saneringen var redan gjord och regionens smittskyddsenhet har gjort smittspårningen.

Ovako ska nu göra en analys av de risker som det innebär att fåglar finns inne i lokalerna.

– Det har varit lätt för fåglarna att komma in, säger Mia Almcrantz på Ovako. Vi behöver hitta lösningar för att se till att de inte vill vara här. Vi ser också över våra rutiner för sanering av fågelträck..

Den smittade mannen är på bättringsvägen enligt uppgift från företaget.