Enligt Liberalernas Anette Rösarne, och Lokala trafiksäkerhetsgruppen, finns risker med hur föräldrar kör när de ska lämna och hämta barn vid Stenbockskolan i Boxholm. "Istället för att vänta på att en allvarlig olycka händer har jag förslag till lösning" skriver Rösarne i en motion till kommunen.

Förslaget går ut på att göra en mindre plats för av- och påstigning vid skolans tomtgräns som ligger mot Parkgatan. Förslaget kräver dock att bilarna kommer från rätt håll på gatan, och för att lösa det föreslår Liberalerna en rondell mellan Parkgatan och Dalgårdsgatan.

Motionen avslogs dock av kommunstyrelsen på senaste sammanträdet. På grund av tomtgränser går ombygget inte att genomföra, har samhällsbyggnadsnämnden bedömt.