– Vi kör normal skiftgång alla svarta dagar. Det är en följd av efterfrågan på marknaden och den goda konjunkturen, säger platschef Per Israelsson.

Normal skiftgång betyder treskift i finvalsverket och tvåskift i mediumvalsverket.

När tidningen besökte mediumvalsverket vid lunchtid på fredagen gjorde vi det i sällskap med underhållsansvarige Lukas Larsson. Årets sista skift jobbade, elva personer ingick i det, och de skulle gå hem klockan 14.

Artikelbild

| Mediumverkets manöverhytt. Sista skiftet för året. Fr v hjälpställare Jim Wahlqvist, ställare Martin Helge och sektionschef Rickard Johansson.

Sedan rullar mediumvalsverket igång igen på tisdag morgon kl 06.00.

– Jag gissar att det är tio år sedan vi senast körde verken mellan jul och nyår, säger sektionschef Rickard Johansson när vi stiger in i manöverhytten.

Lukas har facit. Han har kollat upp och Rickards gissning får godkänt. År 2004 var det senast som det begav sig.

Den goda konjunktur som platschefen talat om i telefon för oss märker även Rickard Johansson av på golvet. Han sköter personalplaneringen i mediumverket för all dagpersonal.

– Vi är fullbelagda i sex veckor framåt och det känns jäkligt bra.

Mediumvalsverket valsar cirka 200 olika artiklar och en standardprofil är återkommande var åttonde vecka.

År 2016 ökade affärsområdet Sme-Box (Smedjebacken-Boxholm) sin produktion med nästan tio procent.

– Det var kopplat till att vi tog nya affärer. I år har vi växt i storleksordningen fem procent och det är till följd av god konjunktur, berättar Per Israelsson.

Hur ser det ut inför 2018?– Vi ska öka ytterligare och intentionen är att ta nya affärer. Vi ser i nuläget inga tecken på något minskat efterfrågetryck. Det finns många ljuspunkter för oss.

Per Israelsson gör ingen hemlighet av att de nya affärer som tagits under senare år faller tillbaka på valsningen i Boxholm och den utveckling som skett där.

Antalet anställda i Boxholm är cirka 240 och har ökat det senaste året.

Per Israelsson ser i nuläget inte något behov av ytterligare personaltillskott.