David Knutsson är en av de 23 anställda på Boxholms Ost. Han kommer in i fikarummet i sina vita jobbarkläder. Han ser inte glad ut.

– Jag har inte hunnit fundera så mycket på vad jag ska göra när driften upphör i slutet av nästa år, säger han och sätter sig vid ett av borden och tittar i tidningen som ligger där.

Han säger att han inte vet mer än vad som står i tidningen. Men han tror att folk ute samhället blivit mer tagna på sängen än de anställda själva.

Artikelbild

| Kommunens representanter Britt-Marie Johansson och Johan Birath träffade Erik Bratthall från Arla. Mejeriets driftschef Tomas Palmkvist lyssnar på samtalet.

– Det har varit tal om besparingar från Arla. De har ett program som kallas för Kalcium-programmet som innebär effektivisering för att sänka kostnaderna, säger David.

Många av de anställda har jobbat lång tid i företaget. De flesta bor i Boxholms samhälle eller utanför tätorten. David själv hör till dem, han är född och uppvuxen i kommunen.

LÄS MER:"Östersund är inte så illa, hörde jag nån som sa."

På tisdagsförmiddagen kom kommunens S-toppar Britt-Marie Johansson och Johan Birath till mejeriet för att prata med Arlas representant Erik Bratthall som är kvar i Boxholm. De vill höra om Arla är villigt att bidra till ersättningsjobb. 23 jobb i en liten ort som Boxholm är mycket. Britt-Marie Johansson har tidigare sagt att det motsvarar 500 jobb i en stad som Linköping.

Artikelbild

| David Knutsson är en av mejeriets 23 anställda. han har inte hunnit ta ställning till vad han ska göra när Boxholmsost flyttar.

– Vi inser ju att ni är väldigt stora, medan vi är väldigt små, säger Johan Birath (S).

– Vi kommer att hjälpa till på alla sätt vi kan, svarar Erik Bratthall.

Artikelbild

| Boxholmarna Johan Birath och Jonas Petterquist diskuterar Boxholmsostens framtid.

LÄS MER:"Ingen äkta Boxholmsost längre."

Bratthall bekräftar att flytten av produktionen från Boxholm till Östersund är ett led i programmet "Kalcium" som innehåller besparingar på fyra miljarder kronor fram till 2020. Det mesta av det ska användas till att öka ersättningen till mjölkproducenterna, medan en fjärdedel går till investeringar i produktionen.

Artikelbild

| Butiken läggs ner. Kommunen hoppas att någon vill fortsätta sälja Boxholmsost och lokal mat i lokalen.

Men alltså inte i Boxholm. Våren 2017 meddelade Arla att fem miljoner skulle satsas på mejeriet i Boxholm. Nu säger Erik Bratthall att den investeringen aldrig blev verklighet.

– Den var beslutad men verkställdes aldrig. Vi har vänt och vridit på alla parametrar. Men visst är det ett tråkigt beslut, säger han.

LÄS MER:"Det är som ett knytnävsslag i magen."

Johan Birath undrar om kommunen kommer att kunna få ta över lokalerna och om Arla kan hjälpa till att hittat ny verksamhet där. Både när det gäller mejeriet och butiken.

– Vi i kommunen vill ju satsa på lokalt producerad mat. Kanske någon person kan fortsätta driva butiken, undrar han och pekar på Boxholmsostens värde för turism och besöksnäring.

En annan fråga som infinner sig är vad som ska hända med den till ost maskerade oljecisternen vid 34:an. Cisternen är i Arlas ägo men kom till under den förre ägaren Bengt-Åke Bengtssons tid. Varken kommunledningen eller Arla kan i dag säga vad som händer med den.

Beskedet från Arla är i alla fall att Boxholmsosten ska fortsätta ystas, fast på jämtländsk mjölk.