Det är Boine Irebo, boende intill Mossebosjön, som stridit för frågan. Han menar att det statliga affärsverket ska ta sitt ansvar och undersöka om det läcker ut farliga ämnen från kraftledningsfundament på hans mark.

– Jag är naturligtvis glad för det här beslutet. Det är viktigt att det blir en oberoende och objektiv utredning, säger Boine Irebo som är orolig både för grundvattnet och för den närliggande sjön.

Corren har flera gånger skrivit om Boines kamp mot Svenska Kraftnät. Han menar bland annat att företaget gjorde fel när de grävde ner kreosotimpregnerade fundament på hans mark. Han lyckades få till en konsultrapport som föreslog regelbundna provtagningar vid de båda stolparna. Men Svenska Kraftnät vill inte stå för ett så omfattande provtagningsprogram utan föreslår en "förenklad" provtagning.

Artikelbild

Corren augusti 2016.

Företaget hänvisar till undersökningar som visar på mycket små läckage från stolpfundament.

Boine Irebo ser ovilja att fullfölja provprogrammet som ett bevis på att de inte håller vad de lovat.

– Det är kommunens sak att avgöra detta. Svenska Kraftnät är part i målet, menar han.

Miljönämnden accepterar inte en begränsad provtagning utan kräver att man följer konsultförslaget, som mäter flera ämnen på flera platser i området och under en längre tid.