– Vi tycker inte att man ska blanda in för många människor, säger Stefan Andersson (M), gruppledare för Moderaterna.

M lägger nu ett förslag om att förändra den politiska styrningen i Boxholm. Partiet vill ta bort socialutskottet, som idag arbetar under kommunstyrelsen och hanterar ärenden som rör socialförvaltning.

Utskottet har dock inte mandat att besluta i ärendena, som måste avgöras i kommunstyrelsen. Det innebär att ärenden som kan röra känsliga frågor som sjukdom, ekonomiska förhållanden eller faderskapsärenden måste vara kända och hanteras av samtliga politiker i kommunstyrelsen.

Moderaterna föreslår nu att Boxholm inrättar en socialnämnd, bestående av fem ledamöter, som också har mandat att fatta myndighetsbeslut.

Moderaterna la samma förslag för tre år sedan. Då röstades det ned. Idag ser Stefan Andersson större chans att förslaget vinner gehör.

– Socialdemokraterna arbetar också med förslag på en omorganisation i kommunen. Man ska se vår motion som ett inlägg i den debatten, säger Stefan Andersson.

Motionen blir en fråga att ta ställning till för de politiker som ska arbeta efter valet och som ska ta omorganisationen i hamn i januari 2019.

Moderaterna föreslår samtidigt att Boxholms kommun tar bort nuvarande kultur- och turistnämnden och att verksamheten får ingå i ett utskott istället, ett nytt Informationsutskott som Moderaterna föreslår inrättas.