De tio fastigheterna som avstyckas av lantmäteriet just nu ligger intill Sommens östra strand. Området omfattar Blåvik 2:1 och ytterligare ett par fastigheter, och detaljplanen togs i Boxholms kommunfullmäktige i december 2016 utan minsta diskussion.

Inom planområdet finns i dag 135 fastigheter och 130 är bebyggda med bostadshus. De allra flesta används som fritidsboende, Kommunen ville skapa möjligheter för fler åretruntboende i området, dels genom de nya tomterna, dels genom att de befintliga husen kan byggas till.

– Byggrätterna blir större, säger Håkan Jonsson som är samhällsbyggnadschef, med en total byggyta på 140 kvadratmeter. Dessutom blir det möjligt att köpa till mark för att skapa tomter. De minsta ska vara 800 kvadratmeter.

Denna plan överklagades förra året med motiveringen att kyrkbyn överexploateras och att det finns risk för att grönområdena försvinner, men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.

Detaljplanen som gäller Hårdaholmen strax söder om Blåvik omfattar fyra nya tomter. Den planen överklagade till Mark- och miljödomstolen för ett par månader sedan.

– Ja, och efter sommaren räknar vi med att få besked, säger Håkan Jonsson.

Syftet med den planen är också att ge utrymme för större byggrätter och att utöka med just fyra tomter. De ökade byggrätterna ska, precis som i den nu antagna Blåviksplanen, ge möjligheter till att bygga bostäder som uppfyller nutida krav på permanent boende.

– Vi ser ett tryck på marknaden, säger Håkan Jonsson, det finns folk som vill bygga här.