En enkel lösning egentligen. Här på Dalgårdsgatan var det förskola fram tills för några år sedan så lokalerna fanns. De har använts tillfälligt förut, när det blev en vattenläcka på Vargstigen. Det var ingen stor sak att öppna igen.

– Väggarna blev ommålade, och sedan fick vi ge oss ut och köpa in och låna ihop lite möbler och material, berättar Marie Sjögren som är förskollärare.

9 januari öppnade Vitsippan och under våren ska totalt 14 barn skolas in. Därmed klarar Boxholm av att erbjuda förskoleplats till alla barn i kön, utan att behöva göra jättestora barngrupper på andra förskolor.

Artikelbild

| Här är Milian och Mattis Tallquist. De har just börjat i förskolan.

– Bra för både de redan inskrivna barnen och de nya, säger Anna Örtlund Frimodig som är förskolechef i Boxholm.

Majoriteten av föräldrarna är nöjda.

– Ja, det här var ju den bästa lösningen, säger Johanna Tallquist som är mamma till Mattis och Milian.

– Man har inte ett oändligt antal föräldradagar, barnen måste ju få plats! Nackdelen är att det blir ytterligare en inskolning sedan, när de ska börja på sin ordinarie förskola.

Artikelbild

| Givetvis finns det leksaker på plats. Duplolåda, böcker, bilar, dockor och tåg, allt man kan behöva.

För fram mot sommaren stänger garantiförskolan igen. Då är kön borta och barnen får plats i sina ordinarie förskolor.

– Till hösten brukar vi ha platser, säger Anna Örtlund Frimodig. Sedan räknar vi med att kunna öppna Vitsippan vid behov igen, antagligen vid samma tid nästa år. Då har vi barn i kö igen.

Artikelbild

| En bra lösning när kön till förskolan är lång, säger Johanna Tallquist som är mamma till Mattis och Milian.

– Den här förskolan blir en hållbar lösning på ett återkommande problem.