– Jag är inte ett dugg orolig för att de kommer och granskar oss. Vi har gjort det vi ska göra, säger Göran Lundström, social- och kommunchef i Boxholm.

Barnen hämtades med hjälp av polis från mormoderns bostad i Boxholm i februari. Efter att barnens mor avlidit, hade Boxholms kommun beslutat att barnen inte skulle fortsätta bo med morföräldrarna utan placeras i familjehem i Stockholmstrakten där barnens biologiska pappa lever. Placeringen var en önskan från pappan medan barnen uttryckt att de ville stanna i Boxholm.

Enligt uppgift från IVO kom 22 klagomål om hanteringen av barnen in från november 2017 till april 2018. Bland de klagande fanns barnens mormor och andra anhöriga.

Artikelbild

| Socialchef Göran Lundström tycker att det är bra att IVO gör en ny granskning. Kommunen har skött sitt åtagande, anser han.

IVO har utrett kommunens hantering av ärendet. I maj kom IVO:s beslut att ärendet på det stora hela hanterats korrekt. Myndigheten har inte utrett kommunens val av familjehem.

Enligt uppgift till socialförvaltningen från en anhörig har det äldre barnet, efter familjehemsplaceringen, lämnat en orosanmälan angående sig själv och sin yngre bror. Under ett skollov lämnades barnen enligt uppgift långa tider ensamma i familjehemmet och mådde psykiskt dåligt.

I juli kom två nya anmälningar om barnen till IVO. Familjehemmet har valt att avsäga sig uppdraget. Barnen har omplacerats hos släkt i Stockholmstrakten. Enligt de nya anmälningarna har socialtjänsten i Boxholm inte erbjudit stöd och haft svårt att samarbeta om barnen.

IVO har nu öppnat en ny granskning och kräver att kommunen redogör för hur barnens skolgång ska fungera, hur deras behov av hälso- och sjukvård säkerställs och hur barnen varit delaktiga i utredningen.

Anmälaren hävdar att socialförvaltningen inte gett stöd och haft svårt att samarbeta. Vad tänker du om det?

– Jag vet att det inte alls är så, säger socialchef Göran Lundström.

Så du tror inte att IVO kommer att finna några brister i den nya granskningen?

– Jag har väldigt svårt att tänka att de ska hitta brister.

Familjehemmet som ni valde ut avsade sig uppdraget kort tid efter placeringen. Gjorde ni ingen bra utredning före placeringen?

– Det här är ett svårt ärende och gäller barn med svår problematik.

Har socialförvaltningen regelbunden kontakt med barnen?

– Det är vi skyldiga att ha, och det har vi.

IVO vill ha yttrande från Boxholms kommun och handlingar i ärendet senast 17 september.