Andra saker har också hänt: (L) har ingen kandidat längre. Annette Rösarne, första och enda namn på partiets kommunlista, har hoppat av.

– Vi får ta fram blanka valsedlar, säger Lars Karlsson i Liberalernas östgötadistrikt.

Han är lite dyster.

– Ja, vi hade något bra på gång i Boxholm, men det blev inte så, säger han. Folk kan förstås skriva dit ett annat namn.

Det går dock inte att skriva vilket namn som helst på valsedeln. Den ditskrivne måste ha samtyckt till att kandidera.

I förra valet fick Sverigedemokraterna röster till två platser i fullmäktige, men partiet hade inga kandidater i Boxholm. Resultat: två tomma stolar.

I år har (SD) två namn på sin kommunlista, Stefan Hallin och Michael Stark. Om partiet går framåt som opinionssiffrorna för hela riket antyder, så kan det bli ytterligare något mandat i fullmäktige. Och då saknas kandidater och en stol kan bli tom i alla fall.

Inte nog med detta. På Vänsterpartiets lista finns bara en enda kandidat, Irene Garperian. Om det går likadant för (V) som det har gjort förr så räcker rösterna lagom till hennes mandat. Skulle det gå bättre, som opinionsmätningarna antyder, så finns inga flera kandidater. Resultat: tom stol.

Flera tomma stolar i fullmäktige kan ge konstiga effekter.

– Ja, då kan det räcka att vi får ungefär 45 procent av rösterna för att ha majoritet, säger Johan Birath, erfaren sossepolitiker.

Hans parti fick 52 procent i förra valet och 54 procent i förrförra. En stor dipp skedde valet 1998, då (S) fick under 50 procent. Men det gick bra ändå.

– Vi samarbetade med (C) och (V), säger Birath. Sedan lade Vänsterpartiet ner i Boxholm och vi fick säkert många av deras röster.

Ännu en nyhet inträffar när det är dags för nya fullmäktige att samlas. 35 ledamöter har minskats till 29.

– Det kommer nog inte att betyda så mycket, säger Johan Birath. Förresten har vi övningskört när det gäller samarbete den här mandatperioden och det går jättebra. I synnerhet med (M) och (C). Vi drar åt samma håll.

Staffan Leufvén (C) håller med.

– Min förhoppning är förstås att (S) ska få under 50 procent, säger han. Men i fullmäktige ger det ingen större skillnad. Om (SD) växer blir det bara tomma stolar och (S) får majoritet ändå.

– Den gångna mandatperioden har varit trevlig. Majoriteten har lyssnat på oss. Alla har fått inflytande och i en liten kommun är många mål gemensamma.