En 16-årig flicka och en 12-årig pojke hämtades med hjälp av polis från mormoderns bostad i Boxholm. I dag har barnen bytt boende ytterligare fyra gånger. Just nu har kommunen valt att dela på syskonen. Pojken hämtades på nytt av polis för att flyttas till ett HVB-hem i Småland, flickan hämtades till ett jourhem i Uppland och därifrån till ett annat familjehem.

Det var när barnens mamma avlidit som Boxholms kommun beslutade att barnen inte skulle få fortsätta att bo hos sina morföräldrar. Barnen placerades i ett fosterhem i Stockholm i närheten av sin pappa som önskade det.

Det fungerade dåligt och efter några månader måste barnen flytta.

Artikelbild

| – Det är barnen som straffas fast det är de som behöver allt stöd, säger mormor Leena Kulojärvi.

Sedan dess har barnen flyttats mellan släktingar och nya fosterhem.

– Självklart kan det betraktas som ett misslyckande för en kommun att omplacera barn fyra gånger på mindre än ett år, säger Göran Lundström som är social- och kommunchef i Boxholm.

Barnen får inte bo hos sin mormor som de gjort tidigare och enligt Boxholms kommun inte heller hos någon annan släkting. Kommunen och barnens släktingar står längre ifrån varandra än någonsin tidigare.

På sociala medier berättar familjen om sin kamp, namninsamlingar har ordnats och olika grupper har engagerat sig. Starka uttryck om socialtjänsten i Boxholm har använts av flera familjemedlemmar. Uppgifter som socialtjänsten varken kan eller vill kommentera.

Artikelbild

| – Det går helt enkelt inte att kommunicera i den hrä frågan, säger kommunchef Göran Lundström.

– Jag vill att min dotter ska få bo i det familjehem där hon äntligen trivs, säger pappan. Min son ska flytta hem till mormor, där han vill bo och har sin trygghet.

Boxholms kommun går inte längre med på pappans önskemål.

Artikelbild

| IVO har besökt Boxholms kommun för att få svar på en rad frågor.

– Vi har provat olika lösningar utifrån vad pappan har gått med på, säger Göran Lundström. Men våra farhågor har besannats. Ingen i släkten är lämplig att ta hand om barnen.

En faster till barnen skriver i ett inlägg på Facebook som har fått stor uppmärksamhet: "Hur länge ska barnen orka? Nu får de inte ens träffa varandra eller anhöriga. Varför straffas dessa barn? Vi kämpar för dem, att de ska orka växa upp och leva sitt liv utan sin mamma och barnen utsätts av psykisk tortyr av socialtjänsten. Varför?".

Artikelbild

Polisen har hämtat pojken och syskonen bor nu på olika ställen.

Göran Lundström suckar.

– Vi ser en total blockering i det här fallet. Barnens nätverk har en förvrängd verklighetsbild som i och för sig är sann för dem. Men vi har dokumenterat allting och vi är trygga med de beslut vi har fattat.

Artikelbild

I februari hämtades barnen av polis. Sedan dess har de flyttats mellan släktingar och nya fosterhem.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet tidigare i år, men sedan dess har myndigheten fått minst 17 nya anmälningar och klagomål gällande kommunens handläggning av ärendet. Därför har en ny granskning öppnats och IVO har också besökt kommunen.

– Det finns så många uppgifter att hantera och bedöma, säger Göran Lundström, det är inte konstigt att handläggarna besöker oss för att få svar på sina frågor.

IVO vill ha besked om hur barnens bästa säkerställs, vilken del de själva har i utredningsprocessen, hur de ska kunna fullfölja sin skolgång och hur deras behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.

– Socialen ljuger och hotar både barnen och oss, säger mormor Leena Kulojärvi. De har inte givit oss eller barnen något som helst stöd.

Den bilden håller Göran Lundström över huvudtaget inte med om.

– Det går helt enkelt inte att kommunicera i den här frågan, säger han. Vi har försökt föra regelbundna samtal och ha kontakt med barnen.

Socialen menar att morföräldrarna är olämpliga för att ta hand om barnen. Men de olika boendealternativ som har prövats därefter har inte heller visat sig fungera. Det första familjehemmet, exempelvis, avsade sig uppdraget efter en tid. Barnen flyttade till sin faster i Stockholmstrakten, men det fungerade inte heller. Enligt flera Ivo-anmälningar har socialtjänsten i Boxholm inte erbjudit stöd och haft svårt att samarbeta om barnen.

– Det blev därför praktiskt omöjligt för min syster att ta hand om barnen, säger deras pappa.

Barnen fick komma till ett nytt familjehem och där trivdes de bra, säger morföräldrarna.

– Men socialen krävde att barnen inte skulle få ha någon kontakt alls med oss, säger mormor Leena. De krävde också att barnens telefonsamtal skulle avlyssnas.

Familjehemmet hade synpunkter på socialtjänstens handläggning och bedömning och sa till slut upp sitt uppdrag. Barnen flyttades igen.

Den här kritiken vill socialtjänsten inte kommentera

Vad är kommunens mål?

– Att barnen ska må bra, ingenting annat, säger Göran Lundström. Utifrån hur nätverket agerar väljer vi den bästa lösningen.