I onsdags var medlemmar från föreningen Krafttaget, Ekeby hembygdsförening och Boxholms OK på platsen där den numera kända Skogs-Sara hade sin kula.

Föreningarna genomför årligen torpmärkningar. Men denna gång var det inte ett torp utan en koja som fick en minnesskylt.

Skogs-Sara hette egentligen Sara Margareta Netz och föddes i Rumskulla socken 1842. Hon trivdes uppenbarligen inte där hon bodde på fattighuset utan rymde och tog sig till kojan i Österskogen gång på gång.

Artikelbild

| Klas Johansson och en grupp andra Boxholmsbor markerade platsen för Skogs-Saras koja i Österskogen med en skylt.

Runt 35 personer närvarade då stolpen med skylt göts fast vid det stora stenblocket där Sara hade sin koja och Klas Johansson berättade lite om Skogs-Saras öde.

En pil har dessutom satts upp vid motionsspåret.