Enligt kommunchefen Göran Lundström blev det enkelt för kommunen att stiga av eftersom Ovako Steel först gjort det.

– Jag tror ändå inte att vi hade gått med på de garantier som den tredje parten, Sens AB, hade velat ha från kommunen. Nu behövde vi inte ens diskutera det.

Spillvärme- eller restvärmeprojektet har pågått sedan 2009. Det talades för några år sedan att hela Boxholms samhälle skulle kunna värmas upp med det vatten som blir uppvärmt när det kyler av det glödheta, valsade stålet hos Ovako i Boxholm.

Det skulle kunna produceras betydligt billigare fjärrvärme än den som Eon idag levererar från sin panncentral vid sågverket.

De stora förhoppningarna har dock grusats, åtminstone i den form som det var tänkt med en uppvärmning av fastigheter på Bjursdalsområdet i ett första steg.

Det avtal om avsiktsförklaring som Sens AB velat få kommunen att gå med på blev aldrig underskrivet trots att Sens utlovade minst tio procent lägre pris än det som betalas för fjärrvärmen idag.

Även om det aktuella projektet nu är historia är Torbjörn Sörhuus, kvalitets- och miljöchef för Ovakos anläggningar i Smedjebacken och Boxholm, positiv i grunden till att använda restvärmen.

– Det är ett mål vi har och det finns ju flera aktörer, men just nu vill vi inte förbinda oss någonstans. Vi håller på med andra projekt som behöver redas ut först och som har med vår produktion att göra.

Torbjörn Sörhuus hade helst velat se att det bara varit Boxholms kommun och Ovako som samarbetat om restvärmen, men han är medveten om att kommunen inte vill driva energibolag i egen regi.

– Med en tredje part blir det så konstiga garantier som det är svårt för oss att ta ställning till, säger Torbjörn Sörhuus.

Spillvärmeprojektet har handlat om att ta tillvara Ovakos lågvärdiga restvärme. Om även den högvärdiga tas till vara, den hetare värmen, som ryker ut från skorstenen, så blir det intressantare för Ovako.

– Vi vill se en helhetslösning, säger Torbjörn Sörhuus.

Göran Lundström säger att kommunen hade kunnat driva fjärrvärmen i egen regi om Naturvårdsverket varit beredd att ge bidrag som halverat risken för kommunen, men det har Naturvårdsverket inte varit beredd att göra.

Om Ovako med tiden tar tillvara sin restvärme för behov utanför företagets egna fastighetsgränser så räknar Göran Lundström med att kommunen ändå blir inblandad.

– Men vi är inte bereda att ta hela affärsrisken.

Sens AB:s projektledare Jan Thorburn framhåller att bara för att det inte skrivits några avtal så är företaget intresserat av att hålla fortsatt kontakt med både kommunen och Ovako.

– Vi förstår Ovako till fullo och framtiden får utvisa vad som händer" säger Thorburn till tidningen.

För att kunna slutprojektera, bygga och ta i drift en fjärrvärmeanläggning hade Sens AB velat teckna en avsiktsförklaring med kommunen.

Eftersom Ovakos tidigare med kommunen tecknade avsiktsförklaring återtagits föll detta dock på en gång.

Det var formellt uppe som ett ärende på kommunstyrelsens senaste möte.