12 gymnasieelever mister sina 7 000 kronor för höstterminen. Fondens sekreterare Per-Åke Agnevik har för första gången fått närvarorapporter för alla Boxholms gymnasieelever och kan konstatera att det blir några elever som inte får ut sina stipendiepengar.

Men de flesta av de cirka 400 gymnasieeleverna klarar kraven, som är minst 90 procents närvaro. Liknande krav ställs från CSN för att staten ska betala ut studiebidrag.

– Stipendiet har inget annat motkrav när det gäller skolresultat, men det här blir ju en motivation för eleverna att inte utebli från undervisningen, säger Per-Åke Agnevik.

Det bundna kapitalet i stipendiefonden är 163 miljoner och huvuddelen av det årliga uttaget från avkastningen, cirka 7–8 miljoner, går till ungdomarnas studiestipendier. Man kan även bidra till äldre sökanden. I de ursprungliga stadgarna står det att utbetalningar ska gå till ”barns vård och uppfostran” men även till ”behövande ålderstigna, sjuka och lytta”.

– Vi bidrar även till allmännyttiga ändamål som gynnar ungdomar, till exempel kommunala projekt.

Vissa justeringar har gjorts i reglerna, när de varit möjliga enligt stiftelselagen, men grundkravet är att skatteregler ska följas som medger skattebefrielse för utdelningar. Dock har dessa skatteregler ändrats en del över tid.

Stipendiefonden är bara en liten del av det donerade aktiekapital som Carl Trygger lämnade efter sig. Merparten – som är i miljardklassen – är en fond för stöd till vetenskaplig forskning inom naturvetenskap. Den förvaltas av en helt annan stiftelse (se fakta).

Carl Trygger är med andra ord en viktig person i Boxholm, och inte bara för det han åstadkom under sin livstid. Tidigare i år fick kommunen in ett medborgarförslag från en Boxholmsbo som tyckte att denne man borde hedras mer än han gör.

– Alla verkar bara bry sig om pengarna. Jag tycker att han förtjänar mer heder och ära, säger Eva Margret Anderberg som vill att han får en staty i Boxholms centrum.

Kommunstyrelsens förvaltning tycker att det saknas lämplig plats för en staty och att det skulle bli dyrt. Man har bett turism- och kulturnämnden yttra sig om förslaget. Nämnden svarar att det är en bra idé som bör utvärderas, men föreslår ändå avslag med hänvisning till att det bör tas ett helhetsgrepp i kommunen om framtida utsmyckning.

Per-Åke Agnevik säger att han och stipendiestyrelsen inte kommer att strida för en staty. Däremot har man förslagit att den porträttmålning som finns i kommunens ägo ska få en mer framträdande plats, till exempel i biblioteket. Han säger att kommunen hittills varit kallsinnig.

Tavlan hängde tidigare på Ekebergs värdshus, som bruket uppförde på 1800-talet som sjukhus. När värdshuset såldes för några år sedan flyttades porträttet till Bruksmuseet, men där tyckte man att inomhusmiljön var för osäker varför kommunkontoret fick husera den. Och där försmäktar just nu Carl Trygger på vinden.