Om man förlorar sin stolta Boxholmsost så kan Boxholmsborna ändå glädja sig åt att andra företag på orten blomstrar. Swisslog är ett av dem.

Sedan företaget invigde sitt nya kompetenscentrum i Boxholm 2017 har Swisslog-Accalon AB ökat antalet anställda. Dels anställs personer som tidigare jobbat som konsulter, men det totala antalet medarbetare växer också.

– Vi har fulla orderböcker hela det här året, och det ser bra ut även framöver, säger företagets vd Anna Björklou.

Artikelbild

| Anna Björklou, vd på Swisslog-Accalon i Boxholm.

Det pratas en hel del just nu om kommande lågkonjunktur. Men Anna Björklou ser ljust på framtiden för logistikbranschen, och det är där kunderna finns. Smarta logistiklösningar är en nödvändighet i alla branscher för att produkter ska nå kunderna på ett kostnadseffektivt sätt. Swisslog tillverkar och säljer logistiklösningar med fokus på automatiserade lagersystem. Den snabbt växande näthandeln bidrar till att det är stor efterfrågan på företagets produkter.

– Vi lever i en hundra procent projektorienterad värld, vilket gör att vår verksamhet går upp och ned allteftersom vi får in olika kundprojekt. De senaste två åren har det varit högt tryck och vi har kunnat växa, säger Anna Björklou.

– Vi levererar globalt och har kunder i många olika marknader.

I det nya kompetenscentrumet finns ett showroom. Där utvecklas och testas företagets automatiska system och hålls utbildningar. Swisslog har tre produkter som är grunden för företagets försäljning: bansystemet ProMove, automatiska höglagerkranen Vectura och skyttelsystemet PowerStore.

Artikelbild

| Den automatiserade högstaplingskranen Vectura är en av Swisslogs produkter.

– I år har vi beslutat att flytta en del av produktionen av bansystemen från Kina till Boxholm. Detta gör vi för att stärka vår konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Därmed kan vi producera närmare vår huvudmarknad och sparar transporttid, säger Anna Björklou..

För att få plats hyr företaget in sig i flera lokaler som stått tomma i bruksområdet i Boxholm. Det gäller ytor för kontor, lager och produktion. Tillfälligt bygglov har även sökts för ett lagertält i anslutning till anläggningen, och lokaler i den nedlagda sågen och gamla dörrfabriken kan också utnyttjas. Den så kallade Gula paviljongen som Swisslog tidigare hyrt, har man nu förvärvat för att få mer kontorslokaler.

Omkring 260 personer är i dag anställda på Swisslog i Boxholm. Många pendlar till Boxholm från grannkommunerna. Avsikten är att fortsätta anställa företagets konsulter under 2019.

– Vi söker kompetenta medarbetare inom flera olika områden och ser gärna att fler Boxholmsbor jobbar hos oss, säger Anna Björklou.