Det var när Marias och Mikaels mamma dog i  augusti­ förra året som vårdnadsfrågan blev aktuell. Barnens pappa fanns i Stockholm och kunde inte själv ta hand om barnen. Barnen, 16 och 11 år, bodde hos sin mormor i Boxholm.

Men barnen skulle inte få bo hos mormor och hennes sambo. I början av februari hämtades barnen till fosterhem av kommunens personal med hjälp av polisen. Därefter har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, fått flera klagomål som främst har handlat om hur omhändertagandet gick till och att barnen mår dåligt av att inte få bo hos mormor.

IVO har dock inte funnit några brister i de delar som har granskats, skriver myndigheten i ett beslut 24 maj, men påpekar några detaljer i kommunens beslut. Uppgift om familjehem saknas i beslutet. Dessutom har den kommunala nämnden bestämt att barnens umgänge med släktingar ska begränsas, ett formellt felaktigt beslut.

Artikelbild

| De båda barnen i Boxholm hämtades med hjälp av polis.

IVO bedömer inte om ett familjehem är lämpligt eller ej. Det familjehem som valdes av nämnden ligger i närheten av vårdnadshavaren, alltså pappan, efter dennes önskemål. Barnen har fått uttrycka vad som är viktigt för dem, men det framgår inte av beslutet om ett familjehem närmare Boxholm som vara bättre eller sämre ur ett barnperspektiv. Detta saknas i analysen, konstaterar IVO som dock konstaterar att nämnden har följt placeringen i familjehemmet och jobbat för en positiv relation till närstående.

– Jag uppfattar IVO:s beslut som att vi har skött oss ganska bra, säger social- och kommunchef Göran Lundström i Boxholm. Vi får ett par mindre påpekanden som rör formalia. Den stora frågan, hur vi har hanterat relationerna med familj och anhöriga, får vi inga anmärkningar på.

– Jag hade blivit förvånad och överraskad om vi hade fått något annat besked. Vi har varit mycket noggranna.

Justitieombudsmannen JO har fått ett antal anmälningar som rör ärendet men konstaterar att IVO är ordinarie tillsynsmyndighet inom socialtjänstens område och att det inte finns anledning för JO att fortsätta utredningen. "Ärendet avslutas", skriver JO Thomas Norling.

Sedan barnen omhändertogs har barnens situation förändrats och det första familjehemmet är inte längre aktuellt. Boxholmsnämnden har beslutat att pröva ett nytt familjehem, den här gången hos släktingar i Stockholmstrakten.

– Det kan vara en bra lösning, säger Niilo Kulojärvi, barnens morfar.

Fotnot: Maria och Mikael är inte barnens riktiga namn.