De två största företagen inom grovfoderanalys uppger för Lantbrukets affärstidning ATL att det har varit en bra skörd i år. För lantbrukarna innebär det en lättnad efter förra årets torka.

Det var den sämsta spannmålsskörden på 60 år och skörden av grovfoder var i stort sett lika dålig volymmässigt. Man fick ta till vara på allt möjligt foder där det fanns tillängligt och kvaliteten blev rätt dålig i vissa fall, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, till TT.

Branschen befarade att den extrema torkan i fjol skulle drabba fodertillgången på hö, halm och ensilage flera år framöver. Men de gynnsamma förhållandena i år med växlande väder och regn har gjort att det ser betydligt ljusare ut, även om det lokalt finns områden där det varit torrt även i år.

Man behöver alltid lite marginal mellan olika år och det betyder att man kan fylla på den reserv som behövs sett över ett par år.

För lantbrukarna innebär det en viss ekonomisk återhämtning, även om man inte på bara ett år kan ta tillbaka de förluster som gjordes förra året, enligt Lars-Erik Lundkvist. Men framför allt ger det många hoppet tillbaka.

Det innebär helt enkelt att man tror lite mer på framtiden igen så att säga, säger Lars-Erik Lundkvist.