Den kraftiga ökningen av antalet patenterade varumärkesnamn gör att det kan vara svårt att hitta nya namn, rapporterar SvD Näringsliv med hänvisning till en studie gjord av Harvard law review.

Orsakerna till bristen är flera. Internets intåg har bidragit till en ökad konkurrens om namn då företag i olika länder numera slåss om samma namn i sina domännamn. Att varumärken inte bör vara för långa eller krångliga begränsar antalet möjliga bokstavkombinationer ytterligare. Konsekvensen: en trängseleffekt där allt fler ansöker om att få använda samma ord som redan blivit ett varumärke.

Forskarna bakom studien anser att patent- och registreringsverken bör gå igenom redan godkända varumärken för att se om de används på det sätt som angavs vid ansökan. Dessutom kan trängselavgifter införas för att kostnaden för att behålla ett varumärke kraftigt ökar.