En hudkräm baserad på ett protein och en fettsyra som finns i mänsklig bröstmjölk har visat sig effektiv mot envisa hand- och fotvårtor, visar en svensk studie från Lunds universitet. Studien presenteras i kommande nummer av medicintidskriften New England Journal of Medicine.

Resultaten kan på sikt ge hopp åt vissa cancerpatienter eftersom samma virus (papillomvirus) som ligger bakom vårtorna också kan orsaka livmoderhalscancer, könsvårtor och vissa typer av hudcancer.

Forskargruppen, ledd av professor Catharina Svanborg, lät 40 personer med otuktbara hand- och fotvårtor delta i studien. Hälften av personerna blev behandlade med bröstmjölkskrämen och hälften blev behandlade med hudkräm utan verksam substans.

Efter tre veckor med dagliga behandlingar hade vårtorna minskat i storlek med 75 procent i försöksgruppen men bara med 15 procent i kontrollgruppen. Då blev även dessa personer behandlade med bröstmjölkskrämen, och efter två år hade vårtorna helt försvunnit hos nästan alla, eller hos 83 procent av deltagarna.

Det inte är säkert att det går att använda enbart bröstmjölk för att behandla den här typen av vårtor, som i själva verket är en sorts icke elakartade tumörer. Lundaforskarna tillverkade sin kräm i laboratorium. Den verksamma substansen, ett komplex kallat Hamlet, fick de till med hjälp av proteinet alfa-laktalbumin från donerad bröstmjölk samt fettsyran oleinsyra som tillsattes utifrån.

Visserligen finns båda substanserna i bröstmjölk, men det är inte säkert att de samverkar där på det sätt som de gör när forskarna parade ihop dem i laboratoriet.

Vi vet alltså inte om det här aktiva tumördödande komplexet finns i bröstmjölk, säger Lotta Gustafsson, studiens huvudförfattare.

Ännu har inte krämen testats på maligna, elakartade, former av tumörer men det är där som den troligen har sin framtid, om fortsatta studier skulle ge lyckade resultat. Vanliga hand- och fotvårtor behandlas ofta med frysmetoder som är både effektiva och billiga. Långt billigare än en kräm med så exklusiv råvara som bröstmjölk skulle kunna bli.