Exakt vad som ska byggas är dock inte solklart i dag. Linköpings kommun och Region Östergötland tar ett nytt grepp och tänker samsas om planeringen av området som i princip sträcker sig från Garnisonsrondellen och Djurgårdsgatan, ner till Tinnerbäcksravinen. Tidsspannet är hisnande: Region Östergötland ska ta fram en fastighetsplan för US i Linköping som gäller de närmaste 15–25 åren. Och kommunen inleder nu ett arbete med en detaljplan för området.

– Vi inser att det behövs ett nära samarbete för att planera det här området som ligger så nära stadskärnan. Det är ett stort område och en av Linköpings viktigaste arbetsplatser, säger Elias Aguirre (S), ordförande i kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

Han nämner att han önskar sig butiker och liknande service i markplan på framtida byggnader på området:

Artikelbild

| Samsas. Nu ska Linköpings kommun och Region Östergötland gå hand i hand. Hela US-området ska de planera tillsamman. Regionen står för fastighetsplaneringen. Och kommunen för detaljplaneringen. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elilas Aguirre (S) och regionrådet Kaisa Karro (S) tror på samverkan.

– Det är ett område som kräver mer dygnet runt-service än i dag. Det vet alla som varit på sjukhuset över natt.

Den nuvarande detaljplanen för US-området utarbetades inför projektet ”Framtidens US”, där genomförandetiden går ut i februari 2017. Med anledning av detta ska en ny detaljplan arbetas fram. Den ska innefatta både effektivare användning av dagens lokaler och nybyggnation.

– Det här är en del av Linköping som ska fungera för många olika grupper: patienter, personal, studenter, forskare och för boende runt omkring. Det ställer stora krav på utformningen av området. US-området rymmer många olika komplexa verksamheter för såväl vård som för medicinsk forskning, säger regionrådet Kaisa Karro (S). Att kunna agera snabbt på nya, framtida behov bedömer regionen som angeläget för att kunna bibehålla och utveckla såväl vård som medicinsk forskning.

– Det kommer att behövas nya laboratoriemiljöer, men det kommer också att behövas satsningar i de befintliga lokalerna för att optimera all logistik i byggnaderna.

Artikelbild

| Samsas. Nu ska Linköpings kommun och Region Östergötland gå hand i hand. Hela US-området ska de planera tillsamman. Regionen står för fastighetsplaneringen. Och kommunen för detaljplaneringen. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elilas Aguirre (S) och regionrådet Kaisa Karro (S) tror på samverkan.

Vad ska hända med parkeringsproblemen utanför Södra entrén?

– Det får planarbetet utvisa, säger Kaisa Karro.

Elias Aguirre tar över och svarar så här:

– Det är inte osannolikt att en del av de ytorna kommer att bebyggas och det betyder ju att man samtidigt måste lösa parkeringarna, kanske med ett nytt p-hus. Men det är för tidigt att bestämma nu. Däremot är det helt klart att vi måste planera för lösningar där bilen inte är ett lika självklart transportmedel. Man kanske parkerar längre bort och åker buss in till US.