– Det är mycket bra att de kollar men det känns också som en rätt tråkig, oförutsedd kostnad för oss, säger Andreas Ehliar, som bor med sin familj i en radhuslänga i Lambohov i Linköping.

Husen är byggda på sent 1970-tal och tidigt 1980-tal och ser helt vanliga ut. Räddningstjänsten har flera synpunkter, bland annat att det finns risk för att konstruktionen inte är tillräckligt tät på vinden och att en brand kan spridas via takfoten. De har två plan, och överst finns ett litet vindsutrymme.

– Men där har vi aldrig varit. Det finns inte ens någon lucka upp till vinden. Så vi vet egentligen inte exakt hur det ser ut, vilket också gör det svårt för oss att bedöma vad åtgärderna kommer att kosta, säger Andreas Ehliar.

Han understryker att han inte har något emot själva inventeringen. Men han vill göra andra radhusägare uppmärksamma på den.

– När vi fick informationen så hade vi inte haft en aning om att det här var på gång. Det kom från klar himmel. Visst, vi har ett par år på oss att åtgärda det här men så kändes det för oss i alla fall, säger han.

Nu har han varit i kontakt med en byggfirma och familjen planerar för att göra förändringarna så fort som möjligt.

– Det är många frågetecken eftersom vi inte vet hur mycket vi måste göra. Men vi behöver mer utrymme, så vi kommer nog passa på att inreda vinden som förråd samtidigt, säger Andreas Ehliar.