Colombia Colombias president Iván Duque har bett FN förlänga sin bevakning av hur fredsavtalet mellan staten och Farc-gerillan efterlevs.

Jag har överlämnat ett brev till säkerhetsrådet som bekräftar att vi vill att FN:s uppdrag att hjälpa oss förlängs med ett år, sade Duque till lokala medier.

Avtalet från 2016 innebar bland annat att gerillan lämnade över sina vapen och ombildades till politiskt parti, i utbyte mot vapenvila och en viss straffrihet.