– Jag behöver det här mjölkpriset nu, för att komma ikapp och göra de underhåll av gården som vi inte kunde göra förra året, säger mjölkbonden Daniel Arnell, som äger och driver lantbruket Gärdslätt Skattegård i Ljungstorp en mil nordväst om Boxholm.

De stora mejerierna höjer ersättningen till sina bönder, detta sedan efterfrågan på svenska produkter ökat, rapporterade nyligen Sveriges Radio Ekot.

Det handlar om en höjd ersättning på mellan 10 och 20 öre per kilo mjölk.

Artikelbild

| Nyfödd. "Den här kalven är bara några timmar" säger Daniel Arnell.

– Prismässigt är vi på en nivå som i dagsläget är okej, förra året fattades det 50 öre per kilo mjölk, säger Daniel Arnell men tillägger att mjölkpriset kommer att svänga.

– Det har det gjort i alla år sedan EU-inträdet. Priset är väldigt mycket upp och ner. Om ett halvår kanske vi har tappat 50 öre. Att mjölkpriset har gått upp nu beror på att vi har för lite mjölk.

Daniel Arnell berättar att mjölkpriset också baseras på hur mycket fett och protein mjölken innehåller. Mjölkkorasen Svensk röd och vit boskap, SRB, som han har på gården, producerar mjölk med höga halter av fett och protein.

– Det gör att vi har ett lite högre mjölkpris än många andra, men de korna producerar å andra sidan inte lika mycket mjölk som andra raser.

Och, betonar han, mjölk är inte Sverige. Mjölk är världen.

– Varan är på världsmarknaden. När mjölkkrisen slog till för att par år sedan berodde det bland annat på att Kina inte köpte mjölkpulver och att Ryssland slutade köpa lantbruksprodukter från Sverige.

Kunde du sova om nätterna då?

– Om man jobbar 14 eller 15 timmar varje dygn har man inte jättesvårt för att sova. Jag inte en sådan som oroar mig jättemycket och har alltid haft råd att betala mina räkningar. Fast jag har hört att andra haft det väldigt tufft.

När Daniel Arnell år 1996 gick ut lantbruksskolan fanns runt 10 000 mjölkproducenter i Sverige. Nu är antalet cirka 2500. Han tror inte att trenden kommer att vända. Men visst tror han kanske att en del mjölkbönder hade valt och vågat att stanna i yrket om mjölkpriset hade varit stabilare och högre.

– Men mjölkpriset är inte den enda anledningen till att bönder lägger ner sin verksamhet, utan de slutar av naturliga skäl. Har man ingen som tar över gården, då läggs den ner.

Kan man göra något som konsument för att svenska mjölkbönder ska få det bättre?

– Ja. Köp inte affärernas egna mjölkmärken. De som tjänar mest på det är affärerna.