I slutet av december släpptes siffror för polisärenden under 2018. När det gäller region Öst (Östergötland, Södermanland och Jönköping) handlade det totalt sett om 17 013 antal ärenden som polisen har redovisat till åklagare under perioden januari–december 2018.

Det var 393 fler ärenden jämfört med samma period året innan (2017) och motsvarar en ökning på 2,4 procent.

– Sedan 2015 har vi haft en bra kurva. Vi har haft en stabil ökning, utan några snabba dippar eller toppar. Det visar att vi har växt in i den nya organisationen, säger Jan Staaf, östgötapolisens utredningschef.

Artikelbild

| Jan Staaf är medveten om att utredningar av narkotika- och bedrägeribrott måste förbättras.

De kategorier som var svårast att utreda enligt statistiken var narkotikabrott och bedrägeribrott. När det gäller öppna ärenden (som polisen inte kunnat redovisa till åklagare) ser vi en ökning på 644 (bedrägeri) respektive 578 (narkotika) antal ärenden, vilket motsvarar en ökning på 25,6 procent respektive 31,3 procent.

– Ja, bedrägerier och narkotika är vår akilleshäl, vår ryggsäck. Här måste vi bli bättre på att utreda brotten, säger Staaf.

Hur ska ni bli bättre?

– När det gäller narkotikan är det inget trendbrott. Vi har i flera år sett vilka problem den skapar för hela samhället. Här måste det ske en samverkan mellan flera samhällsinstanser för att vi ska lyckas.

– Bedrägerierna har ökat lavinartat det senaste året, där har vi inte hunnit med. Här kommer vi att förstärka avdelningen, säger Jan Staaf om den satsning som nu görs mot bedrägerier.

Sett till hela landet har antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare ökat med 3,7 procent under 2018.