Om en markägare vill exploatera och bygga ett bostadsområde krävs först en detaljplan som görs av kommunen. Just nu har Linköpings kommun som mål att en sådan plan ska göras på 18 månader – ett mål som varit svårt att hålla.

Det brukar ta minst två år.

Byggföretagarna protesterar mot vad de kallar "överarbetade rutiner". Den här kritiken har funnits tidigare, men nu har ytterligare en dimension tillkommit.

Artikelbild

LÄS ÄVEN:Stora luckor på kontoret ledde till kö

Det har uppstått en kö för att över huvud taget få börja planeringen. Kötiden är mellan två och fyra år – planeringsstart år 2022 förekommer i flera fall.

Brevet från de femton bygg- och fastighetsföretagen har skrivits på initiativ av Botrygg AB, men är undertecknat av 15 personer med ledande befattningar i byggföretagen.

Anders Rosell, affärsutvecklare på Bonava är en av dem:

Artikelbild

– Det här någonting som vi alla skriver under på och det här är sådant som vi pratar om när vi ses. Att planprocessen har sin gång är väl en sak, det är noga och viktigt att det blir rätt, men det är den här väntetiden som gör att man aldrig kommer igång med planen. Om vi själva skulle få göra det så är ju väntetiden noll, säger han.

Anders Rosell tar projektet på Berga äng som ett positivt exempel. Där har kommuen sålt mark efter en markanvisningstävling och där får de köpande byggföretagen en aktiv roll i planeringen. Bonava är ett av företagen som ska bygga där.

Ett exempel som han inte gillar är hur den nya stadsdelen Djurgården växer fram. Även i det fallet är det kommunen som äger marken. Där har kommunen valt att börja planeringen nära Lambohov medan byggföretagen hellre vill börja bygga från centrum och utåt.

– Där tycker jag att man borde lyssna mer på byggherrarna, man borde börja från Södra Ekkällan och bygga utåt istället för att börja utifrån och in. Det blir svårt att hålla uppe attraktionen när man börjar så, säger Anders Rosell.