– Vid nästan varje radhusbrand så är risken för spridning överhängande, inte minst för att branden kommer in till nästa bostad via takfoten. Därför är det bra att räddningstjänsten inventerar radhusens brandskydd, säger Bertil Jansson, skadereglerare på Länsförsäkringar.Han noterar att Boverkets regler om att brandcellsavskiljande väggar stå emot en brand i 60 minuter har varit kända länge.

– Det är något som Boverket har uppmärksammat sedan 2003 och därför är det bra att man nu vidtar åtgärder för reglerna efterlevs.

Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) rekommenderar husägarna att förbättra brandskyddet inom två år.

Hur kommer försäkringsbolagen att se på brandskyddet om två år.

– De har ju satt ett slutdatum och informerat husägarna. Vi kommer egentligen inte se så mycket annorlunda på det när vi gör våra brandskadeutredningar. Vi kommer att se om fastighetsägaren följer reglerna utifrån vad som gällde för året då huset byggdes och gjort de förbättringar som krävs, säger Bertil Jansson.

Riskerar husägare som inte följt rekommendationerna en sänkning av ersättningen vid skada?

– Det kan bli en nedsättning av ersättningen. Men det får nog utredningen visa från fall till fall, svarar Bertil Jansson.