Sammanlagt 28 685 östgötar deltog i årets upplaga av skräpplockningskampanjen Vi Håller Rent. Siffran för riket var fler än 676 000 människor. Med det är kampanjen Sveriges största miljöaktion mot nedskräpning, allt enligt ett pressmeddelande från Håll Sverige Rent.

– Skräp i havet är ett av vår tids värsta miljöproblem. Vi vet att de som plockar skräp lär sig att inte skräpa ner. Och att nästan 700 000 människor går ut och plockar skräp kommer att göra skillnad i framtiden, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Kampanjen pågår årligen sedan 2004 och lockar uteslutande mest barn 583 591 av 676 366. I år deltog alla Sveriges kommuner utom tre med egna aktiviteter, vilket är rekord.

Artikelbild

Men enligt föreningen handlar skräpplockningen inte om att städa – utan om att lära.

– Syftet med våra skräpplockningar är att skapa medvetenhet hos barn och unga vilket vi vet leder till ändrade attityder och beteenden. Lösningen på nedskräpningen är inte att städa, utan att vi slutar skräpa ner, säger Johanna Ragnartz.

Mycket av det skräp som plockas består av plast och förpackningar som borde ha återvunnits och istället innebär stora kostnader för kommunerna.