Nyligen publicerades resultatet av en designstudie av augmentedreality (AR) eller ”förstärkt verklighet” inom det förberedande arbetet för bildanalyser för digital patologi. Stylaero står bakom tekniken som ligger till grund för en arbetsstation som tagits fram av Riseinteractive institute i Norrköping, som är en del av Visualiseringscenter, med stöd av experter från bland annat Region Östergötland och medicinteknikbolaget Sectra.

– Inom digital patologi har man arbetat mest med metoder kring efterbehandling av data. Men med vår teknik börjar man att samla in olika data redan när man använder den digitaliserade skalpellen och gör en utskärning i exempelvis en tumör, berättar Oscar Spaak, vd för Stylaero.

Skalpellen är försedd med en magnetteknik som gör att den fungerar ungefär som en datormus, alla rörelser kan dokumenteras. Det gör att man får värdefull data om exakt var snittet ligger, längd och djup men också om till exempel objektets storlek. En kamera dokumenterar också det hela visuellt.

Artikelbild

| Nya lösningar. Oscar Spaak på startup-bolaget Stylaero har nya lösningar i sikte.

– Eftersom tekniken innefattar en hel station sparar man också mycket tid. Man behöver inte byta plattform eller station när man är klar. Allt finns redan inläst och klart.

En annan fördel är också rent praktisk.

– När man lägger ett snitt i en vävnad händer det att den faller ihop och blir svår att handskas med. Därför blir dokumentationen ett hjälpmedel.

Resultatet presenteras i tidskriften Journal of PathologyInformatics och beskriver hur man med hjälp av en så kallad ”augmentedreality" (AR), eller förstärkt verklighet kan göra nya landvinningar i interaktionen mellan människa och teknik.

Artikelbild

| Effektivisering. Arianti Kurti på Rise institute i Norrköping har presenterat en metodstudie inom patologi där Stylaeros teknik har använts.

– Vi ser stora möjligheter för vår teknik att förändra den här relationen. Det här projektet visar på stor potential att skapa en enklare och mer ergonomisk arbetsmiljö, säger Oscar Spaak, Stylaero.

Digitala lösningar som tar hänsyn till hela kedjan av arbetsmoment har samtidigt visat sig svåra att införa eftersom arbetsprocessen är i sin helhet är komplicerad och kraven på dokumentation och noggrannhet stora.

Artikelbild

| Oscar Spaak, vd för startup-bolaget Stylaero.

– Med en interaktiv arbetsstation har vi visat på intressanta möjligheter till effektivisering av det

förberedande arbetet med vävnadsprov” säger ArianitKurti, Riseinteractive institute.

Stylaero har som ambition att revolutionera datormusen, genom att ta bort den. Med magneter på olika prylar och Stylaeros tekniska lösning kan man styra saker på skärmen på samma sätt som datormus.

– Eller rentav bättre, eftersom du kan använda det instrument som du skulle använda i verkligheten. Till exempel en pensel för att måla, säger Oscar Spaak.

Företaget arbetar med att införa den här tekniken i olika sammanhang, bland annat inom dataspelsbranschen. Stylaero är nu på väg in i företagsinkubatorn Lead i Mjärdevi. Företaget satte för cirka ett år sedan upp ett högt mål, på en omsättning på en fem miljarder kronor och 500 anställda inom fem år.

–  Det målet har vi kvar. Men vi tror att vi kan nå omsättningsmålet utan att ha lika många anställda, säger Oscar Spaak.