Flera är oroade över det låga vattenståndet i sjön.

Sommarens torka har fortsatt under vintern och Tåkerns vattenstånd har fortsatt att minska till dagens extremt låga nivå. Sjön har nu ett medeldjup på cirka 45 centimeter. Nästan hälften av det normala medeldjupet för Tåkern.

Hur påverkas naturen kring sjön av den låga vattennivån?
Artikelbild

| Tåkern. Vid Naturm ser man en tydligt förändring. "På sikt blir det et t hot mot den öppna sjöns fauna och flora", säger Gebbe Björkman.

– Självklart är nivån ett problem. Redan nu ser vi att sälgen spridit sig. Det optimala är ett högt flöde av vatten på våren, som sedan långsamt sjunker till hösten, säger Veronica Axelsson reservatsförvaltare för Naturum Tåkern.

Hur påverkas fågellivet av detta?

– Utan ett högre vattenstånd har fåglarna svårt att hitta föda. De är också ett lättare byte för exempelvis räv. Det finns en risk att färre individer söker sig till Tåkern, säger Lars Gezelius, fågelexpert på Länsstyrelsen.

När Thomas Rosén ordförande i Tåkerns regleringsföretag mätte vattennivån i sjön för några dagar sedan var den 23 centimeter lägre än vad den ska vara så här års.

Artikelbild

| Miljön. "Vi måste i hitta nödvändiga åtgärder för att förhindra en icke önskad utveckling för sjön. Tåkern är värd detta", säger Gebbe Björkman. i hitta andra nödvändiga åtgärder för att förhindra en snabb icke önskad utveckling för sjön. Tåkern är värt detta, säger Gebbe Björkman.

– Det här är allvarligt och otäckt när det är så extremt, säger han.

Regleringsföretaget gör vad de kan för att påverka vattenflödet. Den 12 juni i fjol stängde de luckorna för att inget vatten skulle rinna ur sjön.

Artikelbild

| Problem. "Självklart är nivån ett problem. Redan nu ser vi att sälgen spridit sig "säger Veronica Axelsson reservatsförvaltare för Naturum Tåkern.

Finns det inget annat ni kan göra?

– Förutom att stänga luckorna, kan vi bara vänta på att vår herre öppnar himlen, säger Thomas Rosén.

Artikelbild

| Extremt. När Thomas Rosén ordförande i Tåkerns regleringsföretag mätte nivån var den 23 centimeter lägre.

Han säger att det behövs minst 250-300 mm nederbörd.

– Men inte på en gång, då kan det ställa till andra problem istället, säger han.

Artikelbild

| Färre fåglar. "Det finns en risk att färre individer söker sig till Tåkern" säger Lars Gezelius, fågelexpert på Länsstyrelsen.

Tycker inte du som markägare att det är bra om vattnet är fortsatt lågt?

– Nej, det tycker jag inte. Om det inte kommer en större mängd med nederbörd påverkar det kommande skörd. Det är oroväckande torrt i markerna, säger han.

Artikelbild

| Musslor. I leran intill Naturum ligger döda dammusslor.

När tidningen åker till sjön Tåkern för att ta bilder är skillnaden från föregående år markant. Tidigare har strandkanten legat nära fågeltornet och Naturum. Nu kan man traska en bra bit ut torrskodd. I leran syns tydligt döda dammusslor. Hela dybotten är helt exponerad bitvis.

– De nu öppna dybottnarna som kommit i dagen genom torkan kommer att besås av mängder med vassfrön som släpps från vipporna alldeles snart. På sikt blir det ett hot mot den öppna sjöns fauna och flora, säger Gebbe Björkman.

Disevidån är ett av de viktigaste tillflödet med vatten till Tåkern.

– Uttag för bevattning ur Tåkerns tillflöden måste regleras bättre, tycker Gebbe Björkman.

Johanna Karlsson, naturvårdsenheten på Länsstyrelsen berättar att inga tillstånd för vattentäkter finns för varken Tåkern eller Disevidån.

– Det enda undantag som finns i miljöbalken, är för att ta vatten för eget bruk för ett familjehus, säger hon.

Gebbe Björkman tycker att man ska göra om den vattendom som finns.

– Det vore bättre ifall domen tillätt ett högre vattenstånd. Mot vädrets makter står vi oss slätt. Mildare vintrar med snöbrist är något vi kanske måste börja vänja oss vid. Därför måste vi hitta andra nödvändiga åtgärder för att förhindra en snabb icke önskad utveckling för sjön. Tåkern är värd detta, säger Gebbe Björkman.