Karin Klöör: Svart/vitt

Linoleumsnitt

Skådebanan

Artikelbild

Bild: JAN-CHRISTER PERSSON

Utställningen pågår t o m 6 februari 2009

Det här är det stiligaste jag har sett av Karin Klöör. Den där utstuderade humorn, som hon visat prov på under senare år och som sannolikt tillhört det roligaste man kunnat se inom den svenska konstvärlden, har här ersatts av skönhet och balans. Mest slående är dock hennes ambitioner att lyfta fram avgörande ögonblick. Det är korta, betydelseladdade sekvenser som gränsar till det metafysiska. Mannen som simmar iväg och klyver vattenytan, lämnar en vinkel efter sig. Den verkar ha med själva jordens förborgade, matematiska förutsättningar att göra.

Alla bilder har vatten som grundmotiv. Vissa av dem åskådliggör undervattensverksamhet. Det ljusspel som uppstår när man befinner sig en bit ner, kan rimligtvis inte per automatik fångas i ett svartvitt linoleumsnitt. Men med den saken har Klöör lyckats riktigt bra. Samma förhållande gäller i den bild som visar hur en kvinna släpper en fisk fri igen. Ljuset som leker på hennes armar och på fiskens rygg, är av den art som länkar samman människan med villkoren för andra existenser och företeelser i vår natur.

Ett av de stiligaste bladen kallas "Från botten" och visar, från en position flera meter ner, två dykare i ytläge. I den här bilden är spelet mellan ljus och mörker anslående. Intresset för omständigheter som kräver djupa vatten samt ett väl utvecklat handlag när det gäller den här speciella tekniken, har tagit Klöör fram till den här anmärkningsvärda utställningen.