Det är mycket som skiljer sig sedan kopparnätet stängdes ner den 3 juni, konstaterar Fredrika Pettersson som bor mellan Tjällmo och Godegård. Nu kan hon varken ringa i mobilen, sms:a eller använda internet. 

– Det är en sträcka på fem kilometer som är helt "blank" och utan täckning. 

Nu måste hon åka iväg till vänner och bekanta för att låna en dator med uppkoppling för att kunna betala räkningar, svara på mejl eller arbeta med sin hemsida. 

Artikelbild

| Fredrika Pettersson bor mellan Tjällmo och Godegård där det inte finns någon mobiltäckning.

– Det tar mycket tid och blir dyrt med resor. Även om mobiltäckningen var dålig även innan så kunde man ringa över ADSL via olika uppkopplade alternativ. 

Flera aktörer har varit aktuella att fortsätta bredbandsutbyggnaden i området, men av olika anledningar har det inte blivit av. Motala kommun anser att det är teleoperatörerna som ska kontaktas i första hand. 

– Finns det stora brister i telefonin för ett enskilt hushåll eller företag så bör först och främst de olika teleoperatörerna kontaktas för att se vilka lösningar de kan erbjuda, i andra hand Post- och Telestyrelsen, säger Roger Jarméus som är stadsnätsamordnare på Motala kommun. 

Fredrika känner oro över det rådande läget. 

Artikelbild

| Egenföretagaren Stefan Karlsson menar att hans företag påverkats negativt av den dåliga täckningsgraden i området och all tid han lagt ner på att hitta alternativa lösningar till kopparnätet. - När jag ska utföra ärenden brukar jag välja att använda den fasta datorn hemma, jag litar inte på att mobilen fungerar,säger han.

– Självklart. Det blir uppenbara problem när vi utsätts för krissituationer och inte kan kommunicera med omvärlden vid till exempel sjukdom eller som senast vid den stora skogsbranden. 

Egenföretagaren Stefan Karlsson är en av flera grannar i som instämmer. 

Artikelbild

| Kartan visar den teoretiska täckningsgraden i det berörda området(se kartnål). Gul färg markerar områden där täckningen benämns som "bas", grönt betyder "god" och mörkblå "mycket god"

– Vi på landet är kommuninvånare som betalar skatt som alla andra, ändå tycker jag att vi blir åsidosatta. Kommunen har ett ansvar i det här och borde informera bättre. 

Fredrika säger att hon inte har fått någon information om alternativa lösningar till ADSL. 

Artikelbild

| Fredrika Pettersson är en av flera som inte kan använda mobilen eller internet efter att kopparnätet stängdes.

Roger Jarméus menar att kommunen inte har något ansvar att förse allmänheten med uppkoppling eller mobila tjänster. Dessa frågor handhas nationellt av Post- och Telestyrelsen. 

Fredrika tycker att det finns geografiska orättvisor. 

– Jag anser att de styrande på regeringsnivå ner till lokal nivå saknar förståelse för helhetsbilden och de konsekvenser som blir av den segregering som sker idag mellan stad och landsbygd orsakad av beslut om krav och förändringar utan fungerande alternativ. 

Stefan är skeptisk till att det kommer bli någon fiberutbyggnad där han bor. 

– Jag tror aldrig vi får något fiber här, det verkar vara trögt på landsbygden, det enda vi slipper är telefontråden över vägen. 

Motala kommun meddelade i dagarna att ett avtal är på gång med Borenet som via fiber eller radiolänk ska kunna erbjuda uppkoppling till boende i kommunens norra delar. När detta skulle kunna bli aktuellt är ännu inte presenterat.