Politik Dokument som lämnats in av utredaren som gått igenom Sveriges kampanj om att få en plats i FN:s säkerhetsråd är försvunna. Flera sidor saknas. Dagens Nyheter har begärt att få ta del av hela utvärderingen som sägs vara på 37 sidor lång, där det också är bifogat några sidor med slutsatser.

Men när UD skickar materialet är svaret att det enda som finns är slutsatserna på 13 sidor, och att detta är "det fullständiga resultatet av utvärderingen".

Men den som utrett FN-kampanjen, ambassadör Anders Lindén, bekräftar att det material han lämnade in till UD var betydligt mer än så.

Ja. Det kan jag inte förneka, säger han till Dagens Nyheter.

Även riksdagen har endast fått ta del av 13 sidor när partierna velat se utvärderingen av FN-kampanjen.

UD:s svar är det enda skriftliga resultatet som finns av utredningen är slutsatserna.