Arbetet omfattar belysning på vägen ut till udden, upprustade stigar, toalett, uppställningsplatser för husbilar och badplats.

Dessutom utökas budgeten för samhällsbyggnadsnämnden med 150 000 kronor per år för att täcka kostnader för drift.

Målet är att badet ska stå klart till sommaren 2018.

Upprustningen sker i samarbete med Attraktionskraft Kisa. Den ideella gruppen ska se till att badplatsen rensas från stenar samt utrustas med brygga och sandstrand.

Värgårdsudde har varit Kisabornas badplats i perioder sedan början av 1900-talet.

Senast gången från 2001 till 2008 då badet stängdes efter omfattande skadegörelse av bland annat en toalettbyggnad.