Orsaken är en olycka med en personbil. Räddningstjänst är på plats.

Enligt trafikverket har händelsen mycket stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Varningen gick ut 06.43 på fredagen och trafiken bedöms påverkas fram till 09.30

Uppdatering klockan 08:34: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.